Vydání e-knihy – postup

Postup spolupráce > tvorba e-knihy
Výběr varianty spolupráce

V prvním kroku vyplníte nezávazný objednávkový formulář nebo nám napíšete e-mail. My se Vám e-mailem ozveme a můžeme začít spolupracovat.

Návrh smlouvy

Zašleme Vám návrh smlouvy.

Podpis smlouvy

Po odsouhlasení znění smlouvy Vám zašleme poštou dvě kopie. Jeden exemplář smlouvy nám podepsaný zašlete zpět.

Úhrada za služby

Zašleme Vám fakturu za objednané služby.

Tvorba e-knihy a distribuce

Dodáte nám svůj rukopis.

Přijímáme nejčastěji používané formáty souborů (po dohodě i jiné):
– Word (.Doc, .Docx)
– Rich Text (.Rtf)
– Text (.Txt)
– HTML (.Html)
– InDesign (.Indd)

– upřednostňujeme texty s minimem vložených obrázků
– texty přijímáme zkorigované – bez pravopisných chyb
– používejte běžné fonty typu Times, Arial, Lucida

Provedeme převod do ePub a .mobi, případně PDF

Převod eBook zahrnuje:
– konverzi z přiloženého souboru
– vložení vašeho obrázku na obálku
– konverzi grafických prvků (fotografie, ilustrace, grafy, tabulky)
– při převodu většího počtu normostran (nad 400) budeme účtovat smluvní příplatek (10 Kč za normostranu od strany 401 dále).

Zahájení prodeje

Hotovou e-knihu budeme distribuovat prostřednictvím našich partnerů a stanete se tak oficiálně publikujícím autorem. Každé pololetí (čtvrtletí) Vám budeme zasílat informace o počtu prodaných e-knih s Vaším podílem z jejich prodeje.

Příklad výpočtu autorské odměny:
Prodejní cena e-knihy v e-knihkupectví = 249 Kč, tj. 226,36 Kč bez 10% DPH (10% DPH: 22,64 Kč)
Rabat prodejce – e-knihkupectví (zpravidla v rozmezí 30% až 40%) – např. při výši 35%: 79,23 Kč

Čistá tržba – částka k rozdělení mezi vydavatele a autora je: 147,14 Kč
Rabat vydavatele (30%): 44,14 Kč 
Autorská odměna (70%): 103 Kč

Důležitá informace: Konečná výše autorské odměny (za 1ks) se v každém vyúčtování zpravidla liší. Důvodem je rozdílná výše rabatu jednotlivých smluvních e-knihkupectví; prodej e-knihy za zahraniční měny (EUR, USD apod.) a jejich převodní kurz na Kč a prodej e-knihy formou „výpůjčky“ (na 31 dnů) některými prodejci.